pharex.sk - Váš distribútor liekov a zdravotníckych pomôcok

+421 (0)43/3810470

Po-Pia 7:30-16:00

info@pharex.sk

napíšte nám email

Máme dlhoročné skúsenosti s veľkodistribúciou, registráciou a promóciou liekov a kontinuálne pracujeme na skvalitňovaní poskytovaných služieb. Disponujeme veľkoryso priestorovým, moderne vybaveným, bezpečným a jednoducho prístupným skladovo-distribučným centrom s kontinuálnym monitoringom špecifických podmienok skladovania termolabilných liekov a liekov s obsahom OaPL II. a III. skupiny. 

Prostredníctvom siete vlastných reprezentantov a externých certifikovaných vozidiel sme schopní rýchlo a flexibilne zabezpečiť dodávky liekov do zdravotníckych zariadení, nemocničných a verejných lekární v rámci celého Slovenska. Dlhodobo spolupracujeme s renomovanými svetovými farmaceutickými výrobcami, s vybranými dodávateľmi máme uzatvorené výhradné zastúpenie pre distribúciu produktov na slovenskom trhu.

Pre viac informácií a v prípade záujmu o spoluprácu kontaktujte jedného z našich regionálnych medicínskych reprezentantov alebo produktových manažérov.