pharex.sk - Váš distribútor liekov a zdravotníckych pomôcok

+421 (0)43/3810470

Po-Pia 7:30-16:00

info@pharex.sk

napíšte nám email

pharex

Kalceks

Spoločnosť

Jedna z najstarších farmaceutických spoločností v pobaltských štátoch, ktorá sa špecializuje na výrobu generických liekov prevažne pre nemocničný segment. V priebehu niekoľkých rokov spoločnosť vyvinula hlavné terapeutické skupiny liekov ako sú anestetiká a analgetiká, lieky na pohybový aparát, centrálny nervový systém a lieky na kardiovaskulárny systém.

Hlavné činnosti spoločnosti AS Kalceks zahŕňajú vývoj, registráciu, výrobu a distribúciu liekov v súlade s právnymi požiadavkami a usmerneniami.

Cieľom spoločnosti AS Kalceks je zabezpečiť dostupnosť vysoko kvalitných špecializovaných farmaceutických výrobkov a konkurencieschopnosť na všetkých trhoch a to nepretržitým vývojom a vylepšovaním celého portfólia liekov.

Rast a udržateľnosť sú integrálnou súčasťou našej stratégie, ktorá sa riadi našimi základnými hodnotami, ako sú účelnosť, spoľahlivosť, flexibilita a ústretová komunikácia.

Produktové portfólio spoločnosti spĺňa najvyššie štandardy kvality a prispievajú k zlepšeniu života. To znamená, že ani ich vývoj a výroba, ani ich likvidácia by nemali spôsobovať poškodenie zdravia ľudí a životného prostredia.

Výskum a vývoj liekov

Vývoj liekov je zložitý a časovo náročný proces, ktorý podlieha prísnym pravidlám. Prioritou je bezpečnosť a účinnosť našich produktov. AS Kalceks ročne vyvíja 10-12 nových produktov, čo zabezpečuje stabilný rast spoločnosti. V súčasnosti sa nemocničný segment rozširuje o antibiotické a antiinfekčné medicínske produkty, ako aj o onkologické lieky.

Výroba liekov

Produkty spoločnosti AS Kalceks sú zabezpečované prostredníctvom zmluvných výrobných organizácií (CMO) primárne v Európe. Výroba farmaceutických výrobkov podlieha prísnym požiadavkám na kvalitu. Systém riadenia kvality je založený na štandardoch GMP ,ISO certifikácie a usmernení Medzinárodnej konferencie o harmonizácii technických požiadaviek na registráciu farmaceutických výrobkov pre humánne použitie (International Conference of Harmonization of Technical Requirements for Registrationof Pharmaceuticals for Human Use). 

Interní experti ako aj externí kvalifikovaní pracovníci pravidelne vykonávajú audity na základe rizika, aby preskúmali splnenie zákonných požiadaviek a relevantných štandardov vo výrobe. Okrem interných mechanizmov zabezpečovania kvality všetky pracoviská pravidelne kontrolujú zdravotné orgány príslušnej krajiny, či sú v súlade s rôznymi medzinárodnými požiadavkami a certifikátmi podľa príslušnej kategórie výrobkov (napr. prostredníctvom certifikátov GMP alebo v rámci povolenia pre špeciálnych výrobcov). 

Distribúcia

Spoločnosť Kalceks má vybudovanú stabilnú dodávateľskú sieť na celom svete. Každý dodávateľ bol riadne posúdený, aby sa vyhodnotila zhoda s pokynmi a požiadavkami. Riadenie vzťahov s dodávateľmi a obsluhy v našom hodnotovom reťazci sú kľúčové pre udržateľnosť, kvalitu a bezpečnosť našich liekov a pre bezpečnosť našich pacientov zabezpečením nepretržitého zásobovania. 

Na zabezpečenie kontinuity výrobkov sú schválené alternatívne výrobné miesta pre farmaceutické prísady, ako aj alternatívne výrobné miesta pre výrobky. Od svojich dodávateľov očakávame, že budú dodržiavať zásady súvisiace s udržateľnosťou a budú ich dodávať. Prostredníctvom tohto prístupu pomáhame zlepšovať udržateľnosť nášho dodávateľského reťazca. V prípade prepravy a skladovania máme vypracované procedúry, ktoré zabezpečujú, že materiály sa upravujú, prepravujú a skladujú v súlade s príslušnými predpismi, a že sa vyberajú vhodní logistickí partneri a dodávatelia na skladovanie.

Distribúcia produktov sa zameriava na aktivity B2B. Farmaceutickí veľkoobchodníci sú vo väčšine prípadov priamymi partnermi spoločnosti Kalceks. Spoločnosť sa usiluje poskytovať medicínske informácie presne, spravodlivo a vyvážene prostredníctvom vhodných distribučných kanálov v súlade s usmerneniami a požiadavkami výrobcu. 

Informačné materiály

pharex.sk - Váš distribútor liekov a zdravotníckych pomôcok

Ste odborný pracovník v zdravotníctve?

Na prístup do tejto časti musíte byť pracovníkom v zdravotníctve, pretože materiály obsiahnuté v tejto oblasti sú určené špeciálne pre odborníkov.

Klepnutím na príslušné tlačidlo nižšie potvrďte, že ste zdravotným odborníkom.

Ak nie ste odborníkom v zdravotníctve, budete presmerovaný/á do oblasti webových stránok, ktoré sú pre vás vhodné.

pharex.sk - Váš distribútor liekov a zdravotníckych pomôcok

Aká je Vaša profesia?

Zvoľte možnosť

  • Lekár
  • Zdravotná sestra
  • Farmakológ apod.